کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 1: دیوارچینی و آماده سازی قبل از لوله کشی »

بخش 1: دیوارچینی و آماده سازی قبل از لوله کشی

تعداد بازدید : 659
آخرین بروزرسانی : 1402/4/11

Print

0
  
25 1401 اردیبهشت

فهرست مطالب فصل 5:

5-1- دیوارچینی و آماده سازی قبل از لوله کشی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-1 – دیوارچینی و آماده سازی قبل از لوله کشی:

 

 

پس از عملیات خاکبرداری و بتن مگر کف استخر، به مرحله دیوارچینی خواهیم رسید.
در ادامه پروژه هایی را بررسی می کنیم که همزمان با اجرای فنداسیون ساختمان اجرا نمی شوند و یک سازه مجزا دارند.
در استخرهای خانگی، بهتر است برای مشخص شدن چهارچوب کار، ابتدا یک دیوار آجری 40 سانتی یا بلوک 20 سانتی توپر کار کرد که این دیوار به عنوان یک طرف قالب برای بتن ریزی عمل خواهد کرد.

 

 

در مرحله اجرای دیوارچینی چند موضوع را باید رعایت کرد:


5-1-1-  ارتفاع دیواره از تراز تمام شده ی محوطه دور استخر حداقل 10 سانتی متر پایین تر اجرا شود.


این موضوع به این دلیل است که عبور برای برق چراغ ها و امکان اجرا برای لبه گرد سرامیک کاری فراهم گردد.

 

 

5-1-2-  قبل از شروع به دیوارچینی حتما محل و تعداد لوله های عبوری از دیوار استخر به سمت موتورخانه را بررسی کنید و از نعل درگاه و یا با گذاشتن بلوک برعکس استفاده کرد که بتوان در آینده بدون تخریب لوله های استخر را به سمت موتورخانه هدایت کرد.

 

 اجرای بلوک چینی توسط پدیده استخر

 

 

 

 

5-1-3- در جایی که اسکیمر قرار است نصب شود، به اندازه حجم اسکیمر دیوارچینی انجام نشود تا به تخریب دوباره نیاز پیدا نکند.

 

پدیده استخر توضیح می دهد.
 

بازگشت به فهرست

 برو به:

صفحه بعد

فصل بعد

فصل قبل

 

 


نظراتـــــــــ