ارتباط با ما


 
   
   
 

آدرس


شیراز- بلوار امیر کبیر- کوچه۲۲- ساختمان سرمست- طبقه ۴- واحد 10

 

 خط ویژه پدیده استخر

 

071-38384515

071-91094515

 

داخلی های واحد اداری:

 

داخلی 100-  سرکار خانم دبیری 

داخلی 140-  سرکار خانم حقیقی

داخلی 200-  سرکار خانم حبیب پور

 

 

 

داخلی های واحد فروش:

 

داخلی 180- جناب آقای مهندس حاجی احمدی