کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 2: لوله کشی »

بخش 2: لوله کشی

تعداد بازدید : 1054
آخرین بروزرسانی : 1402/5/22

Print

0
  
25 1401 اردیبهشت

فهرست مطالب فصل 5:

5-2- لوله کشی

 

 

 

 

 

 

 

 


5-2- لوله کشی:

 

 

پدیده استخر توضیح می دهد.

 

لوله کشی را در دو حالت می توان انجام داد:


5-2-1- حالت اول: اجرای لوله کشی بلافاصله پس از اجرای دیوارچینی و قبل از اجرای آرماتور بندی.


همان گونه که در تصویر مشاهده می کنید اجرای لوله کشی قبل از آرماتوربندی می تواند انجام شود و پس از اجرای لوله کشی و تست نشتی، آرماتوربندی را شروع می کنیم. از نظر مقاومت سازه، بهتر است لوله ها میان دو شبکه میلگرد کف اجرا شود اما در بیشتر پروژه ها به دلیل اینکه اکیپ آرماتوربند باید در دو مرحله کار کند یعنی یک بار شبکه میلگرد پایین را ببندد و بار دیگر پس از لوله کشی شبکه میلگرد بالا را ببندد؛ به همین دلیل ابتدا لوله کشی انجام می شود تا آرماتوربندی بدون وقفه ادامه پیدا کند.

 پدیده استخر توضیح می دهد.

 

 

 اجرای لوله کشی توسط پدیده استخر

  

 اجرای لوله کشی توسط پدیده استخر

 
 

5-2-2- حالت دوم : اجرای لوله کشی بین شبکه های میلگرد کف.


در این روش ابتدا شبکه اول میلگردها بسته می شود، سپس لوله کشی آغار می شود. پس از تست لوله کشی شبکه دوم مش کف بسته می شود.
لوله ها حتما بایستی به شبکه میلگردهای کف بسته شوند چون در زمان بتن ریزی لوله ها حرکت کرده و به شبکه بالا می چسبند.
ضخامت و فاصله میلگردها بایستی توسط مهندس سازه محاسبه گردد اما به صورت معمول برای استخرهای خانگی تا عمق حداکثر 2 متر می توان از میلگردهای نمره 14 و فاصله میلگردها نیز 20 سانتی متر استفاده کرد.
برای مقاومت بیشتر حتما از دو شبکه میلگرد استفاده شود.

 

 

 اجرای لوله کشی توسط پدیده استخر

 

بازگشت به فهرست

 

 برو به:

صفحه قبل

صفحه بعد

فصل بعد

فصل قبل

 

 


نظراتـــــــــ