کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 3: محاسبه عمق خاکبرداری در استخرهای اسکیمری چگونه است؟ »

بخش 3: محاسبه عمق خاکبرداری در استخرهای اسکیمری چگونه است؟

تعداد بازدید : 509
آخرین بروزرسانی : 1402/3/17

Print

0
  
25 1401 اردیبهشت

فهرست مطالب فصل 4:

4-3- محاسبه عمق خاکبرداری در استخرهای اسکیمری چگونه است؟

 

 

 

 

 

 

 

 


4-3- محاسبه عمق خاکبرداری در استخرهای اسکیمری چگونه است؟

برای استخرهای اسکیمری: A+B+C =عمق خاکبرداری
برای مثال: اگر عمق آب استخر را 135 سانتی‌متر در نظر بگیریم، عمق خاک برداری ( 40+135+14 ) خواهد بود که مجموع آنها می‌شود 189 سانتی‌متر که حدود 190 سانتی‌متر باید خاکبرداری کنیم تا یک استخر به عمق آب 135 سانتی‌متر برسد.

 

 

بازگشت به فهرست  

برو به:

صفحه قبل 

صفحه بعد

فصل بعد

فصل قبل

 

 


نظراتـــــــــ