کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 2: عمق خاکبرداری برای استخر‌های خانگی را از تراز کف تمام شده محوطه اطراف استخر چقدر بگیریم ؟ »

بخش 2: عمق خاکبرداری برای استخر‌های خانگی را از تراز کف تمام شده محوطه اطراف استخر چقدر بگیریم؟

تعداد بازدید : 942
آخرین بروزرسانی : 1402/3/17

Print

0
  
25 1401 اردیبهشت

فهرست مطالب فصل 4:

4-2- عمق خاکبرداری محوطه اطراف استخر را چقدر بگیریم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2- عمق خاکبرداری محوطه اطراف استخر را چقدر بگیریم؟ 

4-2-1- شکل زیر شماتیک جزئیات اجرایی معمول استخرهای رو باز خانگی که تصفیه آن به روش اسکیمر می‌باشد را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

 

 


قسمت (C) ضخامت کف‌سازی از خاکبرداری تا سرامیک کف استخر را نشان می‌دهد. (این قسمت خود شامل10 سانتی‌متر بتن مگر است که روی خاکبرداری و زیر فونداسیون استخر اجرا می‌شود. 30 سانتی‌متر ضخامت، مجموع دو شبکه میلگرد و پوشش بتن روی میلگردها و خود لوله‌های استخر است و در آخر 10 سانتی‌متر بندی و سرامیک کف استخر است.) قسمت B عمق آبی است که شما می‌خواهید و معمولاً 135سانتی‌متر برای استخرهای خانگی در نظر گرفته می‌شود. قسمت A در استخرهایی که از اسکیمر برای جمع‌آوری آلودگی‌های سطحی استفاده می‌کنند؛ بسته به مدل و اندازه اسکیمر از 10 تا 14 سانتی‌متر متغیر است. البته برای استخرهای سرریز ضخامت قسمت A صفر سانتی‌متر است؛ چون آب تا لب بالای استخر است.

 

 

 

بازگشت به فهرست

 برو به:

صفحه قبل

صفحه بعد

فصل بعد

فصل قبل

 

 


نظراتـــــــــ