کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 4: صافی موگیر یا استرینر »

بخش 4: صافی موگیر یا استرینر

تعداد بازدید : 261
آخرین بروزرسانی : 1401/9/8

Print

0
  
25 1401 اردیبهشت

فهرست مطالب فصل 3:

3-4: صافی موگیر یا استرینر

 

 

 

 


3-4- صافی موگیر یا استرینر

شاید یکی از مهم ترین بخش ها در سیستم سیرکولاسیون آب استخر، صافی موگیر باشد.

این وسیله، غربال سبدی شکل است که در سیستم سیرکولاسیون آب استخر درست قبل از پمپ ها قرار می گیرد تا پمپ ها را در مقابل آشغال های بزرگ قابل مشاهده، محافظت کند. در سیستم های سیرکولاسیون آب استخر، فقط فیلتر های مکشی هستند که نیازی به صافی موگیر ندارند، چون پمپ ها بعد از فیلتر قرار میگیرند؛ بنابراین در یک سیستم مکشی، پمپ ها با بستر فیلتر محافظت می شوند و نیازی به صافی نیست.

 


تمیز کردن این صافی های موگیر کار ساده ای است اما این کار به علت وجود موادی که در صافی ها جمع می شود؛ خوشایند نیست. در بعضی از استاندارد های کشورها،سبدهای صافی موگیر یدکی هم توصیه می شود، تا بلافاصله در هنگام تخلیه صافی کثیف بدون ایجاد وقفه در سیستم تصفیه، جایگزین سبد قبلی شود. مجموع مساحت های این سوراخ ها باید حدود برابر مساحت مقطع لوله ورودی باشد.
با چنین مساحتی، افت فشار کاهش می یابد و طول مدت کارکرد موگیر، قبل از نیاز به تمیز کردن آن افزون می شود. باید در دو طرف مو گیر شیرهایی نصب شود تا هنگام نظافت آن، مانع جریان یافتن آب به درون غربال گردد. قطر سوراخ آنها نباید از 125 % اینچ یا 3 میلی متر بیشتر باشد.

 

استرینر چیست؟ کارشناس پدیده استخر در فیلم بالا توضیح می دهد.

 

 

 

 

بازگشت به فهرست

 برو به:

صفحه قبل 

صفحه بعد

فصل بعد

فصل قبل

 

 


نظراتـــــــــ