کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 4: صافی موگیر یا استرینر »

بخش 4: صافی موگیر یا استرینر

تعداد بازدید : 654
آخرین بروزرسانی : 1402/6/4

Print

0
  
25 1401 اردیبهشت

فهرست مطالب فصل 3:

3-4: صافی موگیر یا استرینر

 

 

 

 


3-4- صافی موگیر یا استرینر

شاید یکی از مهم ترین بخش ها در سیستم سیرکولاسیون آب استخر، صافی موگیر باشد.

این وسیله، غربال سبدی شکل است که در سیستم سیرکولاسیون آب استخر درست قبل از پمپ ها قرار می گیرد تا پمپ ها را در مقابل آشغال های بزرگ قابل مشاهده و محافظت کند. در سیستم های سیرکولاسیون آب استخر، فقط فیلتر های مکشی هستند که نیازی به صافی موگیر ندارند، چون پمپ ها بعد از فیلتر قرار می گیرند؛ بنابراین در یک سیستم مکشی، پمپ ها با بستر فیلتر محافظت می شوند و نیازی به صافی نیست.

هر آنچه که باید در رابطه با استرینر استخر بدانیم

 

 

 


تمیز کردن این صافی های موگیر کار ساده ای است اما این کار به علت وجود موادی که در صافی ها جمع می شود؛ خوشایند نیست. در استاندارد بعضی از کشورها، سبدهای صافی موگیر یدکی هم توصیه می شود، تا بلافاصله در هنگام تخلیه صافی کثیف بدون ایجاد وقفه در سیستم تصفیه، جایگزین سبد قبلی شود. مجموع مساحت های این سوراخ ها باید حدوداٌ برابر مساحت مقطع لوله ورودی باشد.
با چنین مساحتی، افت فشار کاهش می یابد و طول مدت کارکرد موگیر، قبل از نیاز به تمیز کردن آن افزون می شود. باید در دو طرف موگیر شیرهایی نصب شود تا هنگام نظافت آن، مانع جریان یافتن آب به درون غربال گردد. قطر سوراخ آنها نباید از 12.5 اینچ یا 3 میلی متر بیشتر باشد.

 

استرینر چیست؟ کارشناس پدیده استخر در فیلم بالا توضیح می دهد.

 

 

 

 

بازگشت به فهرست

 

 

آشغال گير:

ابزارهاي آشغالگيري مكانيكي به تناسـب انـدازه و طراحـي واحـد تصـفيه آب بايـد نصـب شـوند، در مـورد استخرهای روباز، باید فضای اضافی برای افزایش مواد نگه داشته شده توسط آشغال گیر در نظر گرفته شود.

 

 

موگير

براي پمپ ها بايد يك موگير(صافي) پيش بيني شود كه كار آن گرفتن مو، نخ و ساير مواد خارجي معلق در آب قبل از ورود به دهانه مكش پمپ است. البته فيلترها نيز قادر به گرفتن مو و نخ از آب جرياني هستند ولي تميز كردن آنها از اين گونه مواد خارجي دشوارتر است. با تعبيه موگير قبل از پمپ مي توان رشته هاي بلند مو و پارچه را پيش از اينكه وارد پوسته پمپ شوند از آب جدا نمود. اين امر از پيچيدن رشته هاي مو و پارچه به دور پروانه پمپ جلوگيري مي نمايد. موگير تشكيل شده از يك غربال سبدي شكل قابل برداشت و نظافت كه به گونه اي نصب شده است كه آب از سمت داخل آن عبور مي كند. اين صافي يا غربال بايد غير قابل خوردگي بوده و قطر سوراخ هاي آن از 3/2 ميليمتر بيشتر نباشد. همچنين مجموع مساحت هاي اين سوراخ ها بايد حدود 10 برابر مساحت مقطع لوله ورودي باشد. با چنين مساحتي افت فشار كاهش يافته و طول مدت كاركرد موگير قبل از نياز به تميز كردن آن افزون مي گردد. بايد در طرفين موگير شيرهايي نصب شوند تا هنگام نظافت آن، مانع جريان يافتن آب به درون غربال گردند. بايد موگير به گونه اي طراحي شده باشد كه بتوان غربال آن را سريعاً بيرون آورده و تميز نمود بدين معني كه پوسته موگير بايد با حداقل پيچ و مهره محكم شود و يا از نوع يوغي شكل باشند. در سيستم هايي كه صافي بر روي بخش مكنده پمپ قرار داده شده است، نيازي به نصب صـافي در مـسير تخليه آب نيست. 

 

 

 برو به:

صفحه قبل 

صفحه بعد

فصل بعد

فصل قبل

 

 


نظراتـــــــــ