کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 3: شبکه های سطحی و اسکیمر و گریل »

بخش 3: شبکه های سطحی و اسکیمر و گریل

تعداد بازدید : 311
آخرین بروزرسانی : 1401/8/23

Print

0
  
25 1401 اردیبهشت

فهرست مطالب فصل 3:

3-3: شبکه های سطحی و اسکیمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3-3- شبکه های سطحی و اسکیمر

اسکیمرها، مسیرهای خروجی مجزایی هستند که به طور متناوب  دور تا دور استخر قرار می­گیرند؛ با وجود این که ورودی اسکیمرها هم سطح آب درون استخر است، سبد اسکیمر زیر سطح آب استخر قرار می­گیرد. سبدهایی که در جعبه های اسکیمر وجود دارند برگ ها و سایر آشغال های بزرگ را که ممکن است باعث مختل شدن سیستم تصفیه شوند؛ جمع آوری می­کنند.  اگر سبد ها  هر چند مدت یکبار تمیز نشوند در عملیات گرفتن آشغال اختلال ایجاد می­شود. اسکیمر هایی که در آنها آشغال گیر کرده باشد، باعث میشوند آب استخر کدر شود؛ چرا که وقفه ای در جریان آب به سمت فیلتر ها ایجاد میکنند.

 

 اجرا و راه اندازی اسکیمر توسط پدیده استخر
 
 اجرا و راه اندازی اسکیمر توسط پدیده استخر

 

 

بخش ضروری در یک سیستم اسکیمر، موانع یا دریچه هایی هستند که جریان یک طرفه را در اسکیمرها به وجود می آورند.

 

 

 

 

 

 اجرا و راه اندازی کنترل سطح توسط پدیده استخر 

 اجرا و راه اندازی کنترل سطح توسط پدیده استخر

 

 

توضیحات کاربردی:

شبکه های سطحی و اسکیمر

 

1 . معمولا  اسکیمرها در هر 45 تا 78 مترمربع از سطح آب یا تقریباً با فاصله ­ی 6 متری از یکدیگر قرار دارند.

2 . در کل، سیستم اسکیمر برای استخر هایی که سطحی وسیع­تر از 150 متر مربع دارند، مجاز دانسته نشده است. اسکیمرها باید به گونه ای طراحی شوند که امکان عبور دادن 30 گالن در دقیقه (8/6 مترمکعب در ساعت) آب را داشته باشند تا بتوانند مواد شناور روی سطح آب را به سمت سیستم فیلتراسیون هدایت کنند.

3 .  اسکیمر برای استخر های کوچک مناسب است اما برای استخرهای بزرگ عمومی و استخرهای مسابقه، شبکه های سطحی توصیه می­شود.

 

 

 

 

 

بازگشت به فهرست

 برو به:

صفحه قبل 

صفحه بعد

فصل بعد

فصل قبل

 

 


نظراتـــــــــ