کتاب استخر« بخش 3: شبکه های سطحی و اسکیمر »

بخش 3: شبکه های سطحی و اسکیمر

تعداد بازدید : 80
آخرین بروزرسانی : 1401/3/30

Print

PDF

0
    
25 1401 اردیبهشت

فهرست مطالب فصل 3:

3-3: شبکه های سطحی و اسکیمر 

 

 

 

 

 

3-3- شبکه های سطحی و اسکیمر

اسکیمرها، مسیرهای خروجی مجزایی هستند که به طور متناوب  دور تا دور استخر قرار می­گیرند؛ با وجود این که ورودی اسکیمرها هم سطح آب درون استخر است، سبد اسکیمر زیر سطح آب استخر قرار می­گیرد. سبدهایی که در جعبه های اسکیمر وجود دارند برگ ها و سایر آشغال های بزرگ را که ممکن است باعث مختل شدن سیستم تصفیه شوند؛ جمع آوری می­کنند.  اگر سبد ها  هر چند مدت یکبار تمیز نشوند در عملیات گرفتن آشغال اختلال ایجاد می­شود. اسکیمر هایی که در آنها آشغال گیر کرده باشد، باعث میشوند آب استخر کدر شود؛ چرا که وقفه ای در جریان آب به سمت فیلتر ها ایجاد میکنند.

بخش ضروری در یک سیستم اسکیمر، موانع یا دریچه هایی هستند که جریان یک طرفه را در اسکیمرها به وجود می آورند.

 

 

 

توضیحات کاربردی:

 

1 . معمولا  اسکیمرها در هر 45 تا 78 مترمربع از سطح آب یا تقریباً با فاصله ­ی 6 متری از یکدیگر قرار دارند.

2 . در کل، سیستم اسکیمر برای استخر هایی که سطحی وسیع­تر از 150 متر مربع دارند، مجاز دانسته نشده است. اسکیمرها باید به گونه ای طراحی شوند که امکان عبور دادن 30 گالن در دقیقه (8/6 مترمکعب در ساعت) آب را داشته باشند تا بتوانند مواد شناور روی سطح آب را به سمت سیستم فیلتراسیون هدایت کنند.

3 .  اسکیمر برای استخر های کوچک مناسب است اما برای استخرهای بزرگ عمومی و استخرهای مسابقه، شبکه های سطحی توصیه می­شود.

 

 

 

 

بازگشت به فهرست

 برو به:

صفحه قبل 

صفحه بعد

فصل بعد

فصل قبل

 

 نظراتـــــــــ