کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 1: کفشور و خروجی های استخر »

بخش 1: کفشور و خروجی های استخر

تعداد بازدید : 303
آخرین بروزرسانی : 1401/8/15

Print

0
  
25 1401 اردیبهشت

فهرست مطالب فصل 3:

1-3: کفشور و خروجی های استخر

 

 

 

 

 

 

1-3- کفشور و خروجی های استخر

سیستم گردش آب استخر، از خروجی های استخر آغاز میشود. خروجی استخر مکانی است که مرحله ­ی گردش آب در آن آغاز می­شود. بیشتر آب استخر از طریق شبکه های سطحی و اسکیمرها خارج می شود.

کف­شورهای کف استخر باید در عمیق ترین قسمت استخر قرار گیرند. بر روی کف­شور ها باید حتما در پوش قرار بگذارید؛ به نحوی که بدون به کارگیری ابزار، برداشتنی نباشد.

 

 فیلم معرفی کفشورهای استخر در پروژه های واقعی پدیده استخر

 

 

 

 

 

 

توضیحات کاربردی:

1 . سطح مشبک خروجی های استخر باید حداقل ده برابر مجرای برگشت آب به فیلتر ها باشد.

2 . کف­شور های استخر باید در عمیق ترین قسمت استخر قرار گیرد.

3 . وجود دو کف­شور در این ناحیه الزامی است و باید با حداقل فاصله­ ی 90 سانتی متر کار گذاشته شود.

 

 

 

بازگشت به فهرست

 برو به:

صفحه بعد

فصل بعد

فصل قبل

 

 


نظراتـــــــــ