کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 4: الزامات تاسیسات برقی سونای بخار »

بخش 4: الزامات تاسیسات برقی سونای بخار

تعداد بازدید : 18
آخرین بروزرسانی : 1401/11/1

Print

0
  
1 1401 بهمن

 

زون بندی و الزامات تاسیسات برقی سونا خشک، بر اساس مبحث 13 مقررات ملی ساختمان، مطابق تصاویر و مشخصات زیر میباشد.    

 

برای تغذیه مدارهایی که از منابع تغذیه SELV و PELV تغذیه میگردند، باید تابلوی برق مجزا از تابلوی تغذیه کننده سونا خشک پیش بینی گردد.

 

 


نظراتـــــــــ