کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 2: معرفی درجه حفاظت (IP) »

بخش 2: معرفی درجه حفاظت (IP)

تعداد بازدید : 417
آخرین بروزرسانی : 1402/3/17

Print

0
  
1 1401 بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین مشخصه عددی: بیانگر حفاظت در برابر دسترسی به قسمت های خطرناک است (حفاظت در برابر اجسام جامد خارجی).

دومین مشخصه عددی: نشان دهنده درجه حفاظت تامین شده توسط محفظه نسبت به اثرات زیان آور نفوذ آب روی وسیله می باشد.

 

 

 

 

 


نظراتـــــــــ