کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 1: بررسی جریان و ولتاژ برق بر بدن انسان واستاندارد برق ایمن »

بخش 1: بررسی جریان و ولتاژ برق بر بدن انسان واستاندارد برق ایمن

تعداد بازدید : 106
آخرین بروزرسانی : 1402/3/7

Print

0
  
1 1401 بهمن

 

 

 

اثر ولتاژ متناوب:

 

 

 

همانگونه که در نمودار فوق مشخص است ولتاژ بیشتر از 50 ولت(برای محیهای عادی)به عنوان ناحیه غیر ایمن در نظر گرفته می شود.

 

 

ولتاژهای ایمن :

حداکثر ولتاژ ایمن با توجه به شرایط محیط ،به شرح جدول زیر می باشد:

 

 

جدول شماره 7-1

 

طبق جدول شماره 7-1 حد اکثر ولتاژ استاندارد برای استفاده از تجهیزات برقی در محیطهای مرطوب و نمناک مشابه سالن استخرهای سرپوشیده 25V-AC یا 60V-DC  است و همچنین این اعداد برای تجهیزات برقی که داخل آب، سونا بخار 12V-AC   و 30V-DC است. در نتیجه چراغهای داخل آب و همچنین روشنایی سالن استخرهای سرپوشیده از این استاندارد باید پیروی کنند.

 

 

تصویر چند نمونه منبع تغذیه SELV(Safety Extra Low Voltage)   جهت تامین ولتاژ ایمن به همراه علامت مشخصه  آن :

 

 

 

 

 

 اثر عبور جریان متناوب و جریان  ایمن  از بدن انسان:

 

 

 

در نمودار زیر تاثیر جریان برق از بدن انسان بررسی شده است.

 

 

 

 

 

همانگونه که در نمواردهای فوق مشخص است جریان 30 میلی آمپر به عنوان حداکثر جریان ایمن در نظر گرفته می شود.

 

 


نظراتـــــــــ