کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 7: محاسبه و انتخاب سایز لوله های استخر »

بخش 7: محاسبه و انتخاب سایز لوله های استخر

تعداد بازدید : 1538
آخرین بروزرسانی : 1402/11/3

Print

0
  
12 1401 خرداد

 فهرست مطالب فصل 10:

10-7-1- انتخاب قطر لوله مکش استخر

10-7-2- انتخاب قطر لوله ورودی به استخر

10-7-3- انتخاب قطر لوله اسکیمر

 

 

 

 

 


10-7- گام هفتم : محاسبه و انتخاب سایز لوله های استخر.
10-7-1- انتخاب قطر لوله مکش استخر

 


پس از تعیین دبی تصفیه از گام دوم، برحسب گالن بر دقیقه (gpm) به جدول انتخاب لوله‌های UPVC مراجعه نموده و با در نظر گرفتن سرعت مجاز آب در لوله مکش که می‌بایست بین 4 الی 6 فوت بر ثانیه Ft/Sec باشد و در نظر گرفتن افت فشار مجاز 3.5 ft/100ft و یا درصورت بالا بردن هد پمپ افت فشار 5.5ft/100ft ، سایز لوله PVCU مناسب را انتخاب می‌نماییم.
نکته: به دلیل خطر افزایش سرعت آب در کف‌شوی کف استخر یا جکوزی و احتمال به دام افتادن پا یا سر شناگر بایستی سرعت مکش در قسمت کف‌شوی را تا 1.6 Ft/Sec یا 5/0m/s کاهش داد.

توضیحات کاربردی:

• لوله‌هاي انشعابي از خروجي‌هاي مكشي سيستم تخليه آب بايد بر اين مبنا طراحي و ساخته شوند كه در مجموع قادر باشند 100 درصد آب موجود در سيستم گردش آب استخر را در مدت زمان معين شده انتقال دهند.
• سرعت مكش در داخل لوله نبايد از 1/8 متر بر ثانيه بيشتر شود. هر لوله مكشي اصلي به سمت پمپ بايد به شيري مجهز باشد كه امكان كنترل جريان تخليه كلي را فراهم نمايد. حداقل 30 درصد از كل آب گردشي بايد از طريق سيستم تخليه اصلي عبور نمايد.

 

بازگشت به فهرست

 

 

10-7-2- انتخاب قطر لوله ورودی به استخر

 

 


وظيفه ورودي‌ها، توزيع آب در استخر است، به گونه‌اي كه كلر آزاد باقي‌مانده در سراسر آب استخر به اندازه كافي باشد.
تعداد و جانمایی لوله‌های ورودی آب یا برگشت آب تصفیه شده از فیلتر به سمت استخر بایستی به گونه‌ای انتخاب شوند که حداکثر سطح استخر را پوشش دهند. با تقسیم دبی تصفیه که از گام دوم به‌دست آمده، به تعداد ورودی مورد نظر حجم آب در گردش هر ورودی را به‌دست آورده و با در نظر گرفتن حداکثر سرعت مجاز ورود آب یعنی بین 8 الی 10 Ft/Sec در عمق‌های کمتر از 1.8 متر و 1.6 Ft/Secدر حاشیه پله‌های ورودی به جدول مراجعه و سایز لوله را انتخاب می‌کنیم.

توضیحات کاربردی:

• نرخ جريان آب در هر يك از مجاري ورودي آب بايد حداكثر 4 متر بر ثانيه یا 13 فوت بر ثانیه باشد. اما بهترین سرعت 10 فوت بر ثانیه می‌باشد.
• ورودي‌هاي تعبيه شده در ديواره‌هاي استخر بايد 80 سانتي‌متر پايين‌تر از موقعيت طراحي شده براي سطح آب استخر باشد.
• ورودي‌هاي آب طراحي شده در كف استخر بايد با فواصل يكنواخت و با حداكثر6 متر و به نحوي كه فاصله رديف‌هاي ورودي آب از هر ديواره 5/4 متر باشد قرار داده شوند. در هر استخري كه عرض آن بيشتر از 18 متر باشد، بايد حتماً ورودي آب از كف استخر نيز تعبيه شود.

 

بازگشت به فهرست

 

 

10-7-3- انتخاب قطر لوله اسکیمر

 

 

جهت تصفیه بهتر و شفافیت بیشتر آب بهتر است 70% حجم آب در گردش از طریق اسکیمر و تنها 30% از طریق کف‌شوی کف استخر عبور کند. بنابراین با ضرب حجم آب در گردش gpm در 0.7 حجم آب عبوری از اسکیمر به‌دست می‌آید. سپس با مراجعه به جدول سایز لوله اسکیمر را انتخاب می‌کنیم. البته لازم به ذکر است با توجه به اسکیمرهای موجود در بازار، سایز لوله اسکیمر هیچگاه کمتر از 50 میلیمتر یا ½ 1 اینچ نخواهد بود.
نکته: انتخاب اسکیمر و تعداد آن به دبی تصفیه محاسبه شده در گام دو، بستگی خواهد داشت.

 


در استخرهايي كه از اسکیمر استفاده مي شود، به ازای هر 36 مترمربع يك اسکیمر مورد نياز است. گاهي اوقات ممكن است به تناسب نوع طراحي استخر و يا نحوه استفاده از آن به اسکیمر اضافي به‌منظور انجام مطلوب عمليات تصفیه نياز باشد.
اسکیمرها بايد به‌گونه‌اي طراحي شوند كه با حداقل نرخ عبوري جريان 113 ليتر بر دقيقه (26gpm)كار كنند.

 

 

 

بازگشت به فهرست

 

صفحه قبل

فصل اول

 

 


نظراتـــــــــ