مرحله 9


 

مرحله 9: نگهداری

 

نگهداری یکی دیگر از بخش های استخر است که موردنیاز کارفرمایان گرامی است. بررسی دقیق و منظم موتورخانه، بررسی تمیزی و شفاف بودن آب استخر، جلوگیری از جلبک زدن استخر و ... مواردی هستند که در نگهداری بررسی می شوند که توسط کارشناسان پدیده استخر انجام و بررسی می شوند.

همچنین در بخش نگهداری دفترچه هایی ارائه می شود که به عنوان شناسنامه استخر در نظر گرفته می شود و همه اتفاقات در آن ثبت می گردد و برای روزهای آتی در نظر گرفته می شود.

 

همچنین پدیده استخر مواد و محصولات نگهداری را برای این منظور به فروش می رساند که می توانید برای مشاهده بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

محصولات نگهداری استخر

 

 

تجهیزات و مواد نگهداری

 

 

 

طراحی دفترچه های نگهداری 

 

 

آزمایش میکروبی آب

 

 

نگهداری منظم و دوره ای