مرحله 5


 

مرحله 5: اجرای آب بندی و سرامیک

 

استفاده از پارچه ضد ترک و توری در کنجهای استخر و در مواد آب بنداستفاده از ماستیک دور لوله ها و ...

 

 

 

 

در پایان بتن ریزی استخر نیاز به آببندی دارد ک پدیده استخر در 3 مرحله آن را انجام میدهد تا از کیفیت کار مطمئن باشیم. در رابطه با بخش آب بندی نیز استاندارد خاصی نداشتیم و با بهره گیری از دانش خود توانسته است پروژه ها را با استاندارد بالا پیاده سازی کند.

اولین مرحله استفاده از ژل میکروسیلیس است که هم باعث آببندی بتن می شود و هم مقاومت بتن را بالا میبرد.

در این بین فقط به استفاده از ژل میکروسیلیس اکتفا نمیکنیم و از رزین های آببندی نیز در این راستا استفاده میکنیم که این مرحله دوم از کار است.

و در مرحله بعدی نیز از مواد دیگری استفاده میکنیم که همان رزین با ترکیب پودر آب بند است.