کات کبود استخر

تعداد بازدید : 206
نویسنده خبر :
منبع :
آخرین بروزرسانی : 1401/8/12

Print

PDF

0
    
23 1401 شهریور

 

 

کات کبود یا مس سولفات محلول آبی رنگ اشباع از مس سولفات است. 

 

نحوه مصرف:

برای استخرهای خانگی مقدار استفاده حدود 100 گرم در هر ده متر مکعب می باشد. در بعضی منابع گفته شده که بهتر است کات کبود شب به آب اضافه شود و تا 6 ساعت پس از اضافه کردن کات کبود از آب استخر استفاده نشود.

کات کبود را همراه شفاف کننده ها شامل زاج، سولفات، شفاف کننده پلیمری و فلوکولانت استفاده نکنید.

نکته مهم دیگر در مورد کات کبود اینکه تنها یک بار اضافه کردن کات کبود به استخر کافی است. و چنانچه کات کبود ته نشین شد یا آب استخر تخلیه شد مجددا میتوان از کات کبود استفاده کرد.

توجه شود طبق استاندار ملی ایران شماره 11203  مقدار بیشتر از 1 قسمت در میلیون از کات کبود سمی میباشد و برای سلامتی به شدت مضر است و نباید مقدار مس سولفات آب از این مقدار بیشتر باشد.

 

فیلم معرفی کات کبود پدیده استخر

 

 

نکات مهم در مورد کات کبود:

نمونه مورد مصرف در استخرها باید نمونه ای باشد که در فرایند آن از نیتریک اسید استفاده نشود. در پدیده استخر علاوه بر رعایت نکته فوق، محلول کات کبود مجددا تصفیه شده و محلول آبی رنگ اشباع از مس سولفات تهیه میشود.  

 

اطلاعات ایمنی:

در صورت تنفس: مصدوم را به هوای تازه ببرید.در صورت ادامه هرگونه ناراحتی، توجه پزشکی دریافت شود. در صورت مواجهه پوستی: لباسهای آلوده را درآورید و پوست را به طور کامل با آب جاری حداقل به مدت 15 دقیقه بشویید. در صورت ادامه یا توسعه تحریک، توجه پزشکی دریافت شود. در صورت مواجهه چشمی: فوراً چشمها را حداقل بهمدت 15 دقیقه با مقدار زیادی آب شستشو دهید. لنزهای تماسی را درآورید و پلکها را باز نگهدارید. در صورت ادامه یا توسعه تحریک، توجه پزشکی دریافت شود.

در صورت خوردن: بدون توصیه مرکز مسمومین فرد را وادار به استفراغ نکنید. دهان را با آب بشویید. در صورت خوردن مقادیر زیاد ماده، فورًا با پزشک یا مرکز مسمومین تماس بگیرید.

 

 

با دیگر محصولات دانش محور اوشن تک آشنا شوید: 

 

فیلم معرفی دیگر محصولات دانش محور اوشن تک

 

دیگر محصولات را در لینک زیر مشاهده بفرمایید: 

محصولات دانش محور اوشن تک

 نظراتـــــــــ