کارت 2 کانال نمایشگر سطح (21-190)

تعداد بازدید : 441
نویسنده خبر :
منبع :
آخرین بروزرسانی : 1401/7/4

Print

PDF

0
    
24 1401 خرداد

این برد به منظور اندازه گیری حجم آب مخزن مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه دارای دو ورودی است و لذا می تواند حجم آب دو مخزن را اندازه گیری کند و نمایش دهد.

کالیبراسیون دستگاه تماما در اختیار کاربر قرار داده شده است. لذا کاربر می تواند به دلخواه دو عدد برای حجم کم و حجم زیاد آب مخزن، در دستگاه تنظیم کند. همچنین کاربر می تواند سرعت واکنش دستگاه به تغییرات سطح آب را تنظیم کند و بدیت ترتیب در مخازن پرتلاطم آب، اعداد ثابت تری قرائت کند. علاوه بر این برای هر کانال 3 خروجی در نظر گرفته شده است که بری عملکرد 3 سطح کم، متوسط و بالای آب قرار داده شده اند. کاربر می تواند برای هر کدام از این سطوح یک SetPoint و یک عملکرد تعریف کند. همچنین کلیه خروجی ها یک مقدار هیسترزیس و تاخیر یکسان دارند که قابل تنظیم است.نظراتـــــــــ