کارت 8 کانال دما (20-190)

تعداد بازدید : 390
نویسنده خبر :
منبع :
آخرین بروزرسانی : 1401/7/4

Print

PDF

0
    
24 1401 خرداد

این دستگاه به منظور سنجش دمای 8 کانال PT100 مورداستفاده قرار می گیرد. کاربر می تواند به هر کانال یک ماژول PT100 متصل کند و دمای تمام 8 کانال را روی نمایشگر قرائت کند. کاربر می تواند سرعت واکنش دستگاه به تغییرات دمایی را تنظیم کند و علاوه بر این سرعت واکنش دستگاه به تغییرات دمایی را تنظیم کند و علاوه بر این برای دقت قرائت بیشتر، برای هر کانال مقدار آفست جداگانه ای در نظر گیرد.

جهت استفاده در شبکه، دستگاه مجهز به پورت RS485 است که دمای تمام 8 کانال را برای ماژول مرکزی ارسال می کند.نظراتـــــــــ