صفحه نخست> پروژه‌‌های ما> پروژه‌های استخر، سونا، جکوزی، آبنما و استخرهای شیشه‌ای: 

پروژه‌های پدیده استخر پارس

نام پروژه:ویلا شخصی
تاریخ اجرا:در حال اجرا
آدرس:شیراز،صدرا
اقدامات صورت گرفته در پروژه توسط پدیده استخر پارس:طراحی و اجرای استخر به صورت کامل