صفحه نخست> پروژه‌های ما>پروژه‌های استخر،سونا،جکوزی،آبنما و استخر های شیشه‌ای:

نام پروژه:ساختمان ویلایی
تاریخ اجرا:در حال اجرا
آدرس پروژه:شیراز
اقدامات صورت گرفته در این پروژه توسط پدیده استخر پارس:طراحی و اجرای استخر،جکوزی،استخر کودک،سونا خشک و بخار