صفحه نخست > پروژه های ما > پروژه های استخر ، سونا ، جکوزی، آبنما و استخر های شیشه ای :  

نام پروژه :پروژه شماره ۱۷
تاریخ اجرا :۱۳۹۳
آدرس پروژه :شیراز- قلات
کارهای صورت گرفته در این پروژه توسط پدیده استخر پارس :طراحی و اجرای کامل (استخر)