صفحه نخست > پروژه های ما > پروژه های استخر ، سونا ، جکوزی، آبنما و استخر های شیشه ای :  

نام پروژه :پروژه شماره ۱۳
تاریخ اجرا :۱۳۹۴
آدرس پروژه :شیراز- بلوار نیایش
کارهای صورت گرفته در این پروژه توسط پدیده استخر پارس :طراحی و اجرای کامل (استخر و آبنما)