صفحه نخست > پروژه های ما > پروژه های استخر ، سونا ، جکوزی، آبنما و استخر های شیشه ای :  

نام پروژه :پروژه شماره ۷
تاریخ اجرا :۱۳۹۲
آدرس پروژه :شیراز- قصر دشت
کارهای صورت گرفته در این پروژه توسط پدیده استخر پارس :طراحی و اجرای کامل (استخر و روکش استخر )
توضیحات :استفاده از روکش استخر جهت کاهش رطوبت و اتلاف انرژی از سطح استخر