صفحه نخست > پروژه های ما > پروژه های استخر ، سونا ، جکوزی، آبنما و استخر های شیشه ای :  

نام پروژه :تعاونی مسکن اساتید دانشگاه شیراز
تاریخ اجرا :۱۳۹۱
آدرس پروژه :شیراز-معالی آباد- جنب مجتمع آفتاب فارس
کارهای صورت گرفته در این پروژه توسط پدیده استخر پارس :طراحی و اجرای جکوزی بر روی پارکینگ
توضیحات :به دلیل قرارگیری جکوزی بر روی سقف پارکینک از سازه سبک استفاده گردید.