صفحه نخست > پروژه های ما > پروژه های استخر ، سونا ، جکوزی، آبنما و استخر های شیشه ای :  

نام پروژه :استخر عمومی سازمان آتشنشانی شیراز
تاریخ اجرا :۱۳۹۰
آدرس پروژه :شیراز-سراج مجتمع آموزشی آتشنشانان
کارهای صورت گرفته در این پروژه توسط پدیده استخر پارس :اجرای کامل استخر سشرپوشیده به حجم ۵۰۰ متر مکعب و استخر روباز با تامین آب گرم به حجم ۵۰۰ متر مکعب با موتورخانه به صورت کامل