صفحه نخست> پروژ‌های ما> پروژه‌های استخر، سونا،جکوزی، آبنما و استخرهای شیشه‌ای:

پروژه‌های پدیده استخر پارس

نام پروژه:سازمان نظام پزشکی
تاریخ اجرا:در حال اجرا
آدرس پروژه:شیراز
اقدامات صورت گرفته توسط پدیده استخر پارس:اجرای استخر و جکوزی تمام فلزی،سونا بخار و خشک
توضیحات:اجرای گرمایش از کف