صفحه نخست > پروژه های ما > پروژه های استخر ، سونا ، جکوزی، آبنما و استخر های شیشه ای :  

نام پروژه :اتاق نمک
تاریخ اجرا :۱۳۹۷
آدرس پروژه :شیراز-عفیف آباد
کارهای صورت گرفته در این پروژه توسط پدیده استخر پارس :ساخت اتاق نمک