پروژه شماره ۸۳
پروژه شماره ۸۳
  نام پروژه :پروژه مسکونی شماره ۸۳ تاریخ اجرا :۱۳۹۸ آدرس پروژه :شیراز- خیابان قصردشت کارهای صورت گرفته...
5 ماه قبل
پروژه شماره ۸۲
پروژه شماره ۸۲
    نام پروژه:ویلا شخصی تاریخ اجرا:در حال اجرا آدرس پروژه:شیراز اقدامات صورت گرفته توسط پدیده استخر پارس:اجرای...
1 سال قبل
پروژه شماره ۸۱
پروژه شماره ۸۱
      نام پروژه:مجتمع مسکونی تاریخ اجرا:۱۳۹۸ آدرس پروژه:شیراز اقدامات صورت گرفته توسط پدیده استخر پارس:طراحی و...
1 سال قبل
پروژه شماره ۸۰
پروژه شماره ۸۰
صفحه نخست> پروژه‌‌های ما> پروژه‌های استخر، سونا، جکوزی، آبنما و استخرهای شیشه‌ای:  پروژه‌های پدیده استخر پارس نام پروژه:ویلا...
1 سال قبل
پروژه شماره ۷۹
پروژه شماره ۷۹
صفحه نخست> پروژه‌های ما> پروژه‌های استخر، سونا، جکوزی، آبنما و استخرهای شیشه‌ای: پروژه‌های پدیده استخر پارس نام پروژه:ویلا...
1 سال قبل
پروژه شماره ۷۸
پروژه شماره ۷۸
صفحه نخست> پروژه‌های ما> پروژه‌های استخر، سونا، جکوزی، آبنما و استخرهای شیشه‌ای: پروژه‌های پدیده استخر پارس نام پروژه:ساختمان...
1 سال قبل
پروژه شماره ۷۷
پروژه شماره ۷۷
صفحه نخست> پروژه‌های ما> پروژه‌های استخر، سونا، جکوزی، آبنما و استخرهای شیشه‌ای: پروژه‌های پدیده استخر پارس نام پروژه:ساختمان...
1 سال قبل
استخر تمام فلزی، سازمان نظام پزشکی شیراز
استخر تمام فلزی، سازمان نظام پزشکی شیراز
صفحه نخست> پروژ‌های ما> پروژه‌های استخر، سونا،جکوزی، آبنما و استخرهای شیشه‌ای: پروژه‌های پدیده استخر پارس نام پروژه:سازمان نظام...
1 سال قبل
پروژه شماره ۷۶
پروژه شماره ۷۶
صفحه نخست> پروژه‌های ما> پروژه‌های استخر، سونا، جکوزی، آبنما و استخرهای شیشه‌ای:   نام پروژه:ویلا شخصی تاریخ اجرا:۱۳۹۸ آدرس:شیراز،...
1 سال قبل
1 2 3 12