کتاب استخر های خانگی به زبان ساده« بخش 3: زونبندی و الزامات تاسیسات برقی استخر »

بخش 3: زونبندی و الزامات تاسیسات برقی استخر

تعداد بازدید : 285
آخرین بروزرسانی : 1402/3/17

Print

0
  
1 1401 بهمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زونبندی و الزامات تاسیسات برقی استخر:

زون بندی و الزامات تاسیسات برقی استخر بر اساس مبحث 13 مقررات ملی ساختمان، مطابق تصاویر و مشخصات زیر می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظراتـــــــــ