قرص کلر استخر

تعداد بازدید : 70
نویسنده خبر :
منبع :
آخرین بروزرسانی : 1401/5/15

Print

PDF

0
    
30 1401 تیر

 

 

 

 

قرص کلر اوشن تک

 

- اکسید کننده و خورنده
- درجای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم خورشید، شعله، جرقه، منابع حرارتی، موادآتش زا، مواد خورنده و اکسید کننده و احیا کننده، مواد آلی و سوخت های فسیلی نگهداری شود.
- پس از استفاده درب ظرف را ببندید.
- در صورت اشتعال با آب خاموش شود.
- با هیچ ماده شیمیایی مخلوط نشود.
- در تماس با اسید، گاز سمی آزاد میکند.
- در اثر ترکیب با روغن احتمال احتراق وجود دارد.
- در صورت تماس با چشم یا مخاط بینی و وارد شدن محلول آن به دهان، با آب فراوان شستشو داده شود.
- در صورت بلعیده شدن، به پزشک مراجعه شود.
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود. 

 

  

 

 

 

 نظراتـــــــــ