خدمات پس از فروش

پدیده استخر از تمامی محصولات موجود درزمینهٔ ساخت استخر سونا و جکوزی مطابق با نوع کالا و شرایط قیدشده در فاکتور پشتیبانی می‌نماید و خدمات پس از فروش آن را بر عهده می‌گیرد.