باشگاه مشتریان

پدیده استخر در نظر دارد جهت ارج نهادن به مشتریان وفادار خود در آینده باشگاه مشتریان را راه‌اندازی سازد و برای مشتریان عضو باشگاه تخفیف‌ها و جوایز ویژه‌ای را در نظر بگیرد.
باشگاه مشتریان پدیده استخر بستری برای رفع نیاز مشتریان و توجه ویژه به آن‌ها است. باشگاه‌های مشتریان هدفمند بوده و برنامه‌های منظم و پیوسته‌ای جهت مشتریان دارد. با پدیده استخر همراه باشید تا با راه‌اندازی باشگاه مشتریان در آینده از مزایای آن بهره‌مند شوید.

پدیده استخر
پدیدآور رؤیاهای آبی شما